Impacte del
Programa d’Ajuts a
Projectes d’Iniciatives Socials
Entre 1999 i 2020

Escoltar les entitats: aquesta és la manera que té la Fundació ”la Caixa” d’afrontar els nous reptes socials, i aquest estudi n’és un exemple.

Persona responsable d’una entitat dedicada a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.

01.
Introducció

Objectiu del document i metodologia.

Des del 1999, el Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació ”la Caixa” col·labora amb organitzacions sense ànim de lucre que promouen iniciatives adreçades a persones i col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat.

02.
Fer-ho junts per fer-ho realitat

Objectius estratègics de les convocatòries.

03.
D’ahir a avui

Dues dècades de canvi en l’entorn social i la seva influència en les convocatòries.

EN NOMBRES DEL 1999 AL 2020

000

Convocatòries

000

Entitats socials que han participat en el programa

000

Entitats socials que han tingut el suport del programa

000

Projectes presentats

000

Projectes seleccionats

000

M€ aportats per la Fundació ”la Caixa”

0

Milions de beneficiaris

04.
Projectes de vida

Una actuació social basada en projectes.

"El tercer sector ha canviat molt. Fa vint anys tenia una visió més assistencialista. Ara se centra en les persones amb les seves dificultats."

Persona responsable d’una entitat social que treballa a les 17 comunitats autònomes en els àmbits d’inserció laboral i educació.

05.
Amb les persones

Repercutint en una àmplia base de persones destinatàries.

06.
Pas a pas

Una visió territorial àmplia.

07.
Ser i fer

Les entitats com a motor de la intervenció social.

El nou escenari que es planteja després de la pandèmia de la COVID-19 farà de les convocatòries una eina molt valuosa per atendre l’agreujament de les vulnerabilitats socials derivades d’aquesta crisi. Sens dubte, i com a continuïtat d’un esperit que ha estat present durant més de dues dècades, el nou entorn, amb necessitats creixents i amb recursos no sempre suficients, exigirà de les entitats socials un esforç molt rellevant en la millora de l’eficiència de la gestió.

08.
D’avui a demà

Conclusions. Lliçons apreses i visió de futur.

Fundació ”la Caixa” és un company de viatge. Ajuda a impulsar projectes nous, perquè les necessitats són canviants, i no tenen res a veure amb les que tenien les famílies fa uns anys.

Persona responsable de una entidad social que ayuda a personas que padecen lesión medular.”